Συνεργάτες-post-1024x599

Το «ευχαριστώ» της FnA Company

Photo_1600884830761-scaled-3.jpg

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τεχνολογίας Παγωτού (Διάρκειας 36ώρες)

Photo_1599482934913-2.jpg

Bean to Bar Seminar Technology, Hράκλειο Κρήτης (6&7/09/2020)