Όροι χρήσης

1.1 To Λογισμικό FnA Method  καλούμενo εφεξής «η Υπηρεσία» αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία Σκουρογιαννάκης Ιωάννης και τον διακριτικό τίτλο «FnA Company», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Δωδεκανήσου αριθ. 11 με Α.Φ.Μ. 165279499, νόμιμα εκπροσωπούμενη, καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «Εταιρεία».

1.2 Οι χρήστες της Υπηρεσίας θα αναφέρονται στο εξής ως «Χρήστες»,

1.3.  Εάν κάποιος Χρήστης ή εκπρόσωπος Χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση της Υπηρεσίας της Εταιρείας.

1.4. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της  Υπηρεσίας.

1.5. Ο Χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες  υπηρεσίες θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

1.6. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τους Όρους Χρήσης περιοδικά για όποιες τυχόν αλλαγές.

1.7. Περιγραφή Υπηρεσίας

Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά στην δημιουργία διατροφικής ετικέτας και σε τρόπο διαχείρισης πρώτων υλών, διαχείριση συνταγολογίου, έλεγχο και υπολογισμό εργατικών και άλλες λειτουργίες οργάνωσης μιας παραγωγικής διαδικασίας για όσους  δραστηριοποιούνται στον τομέα της ζαχαροπλαστική και γενικότερα στον τομέα εστίασης. Το λογισμικό βγάζει ετικέτες και σε προϊόντα μαγειρικής η κοκτέιλ. Το λογισμικό που χρησιμοποιεί η Εταιρεία  παρέχει τη δυνατότητα στον Χρήστη να υπολογίσει άμεσα τις θρεπτικές αξίες, καθώς και λοιπές πληροφορίες επισήμανσης προϊόντων τροφίμων.

Ειδικότερα η Πλατφόρμα περιλαμβάνει:

1) Γενικά συστατικά τροφίμων, τα οποία έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας από τον ίδιο τον Χρήστη καθώς και γενικά συστατικά τροφίμων που έχουν εισαχθεί από εξειδικευμένη ομάδα της FNA Company και είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες και πλήρως λειτουργικά σε 5 γλώσσες.

2) Εμπορικά προϊόντων προμηθευτών/μεμονωμένων παραγωγών, τα οποία έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας από τον ίδιο τον Χρήστη.

3) Ειδικό σύστημα για την εισαγωγή από τον Χρήστη των δικών του συστατικών και εμπορικών προϊόντων ανεξάρτητα από τη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας.

4) Σύστημα δημιουργίας συνταγών, το οποίο παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα να συντάσσει τα δικά τους παρασκευάσματα τροφίμων, με εντελώς αυτόνομο τρόπο, αντλώντας από τις πηγές / δεδομένα που υπάρχουν και τυχόν συστατικά / προϊόντα που έχει εισαγάγει. Το σύστημα επιτρέπει την ανάλυση παραμέτρων των συνταγών που θα δημιουργηθούν, τη δημιουργία διατροφικών ετικετών, την ανάλυση του κοστολογίου των συνταγών και τη σύγκριση των συνταγών. Επιπροσθέτως του δίνει την δυνατότητα να οργανώσει τα συνταγολόγια του κατεβάζοντας όλη την πληροφορία σε xls μορφή. Τέλος ο χρήστης μέσα από το λογισμικό είναι σε θέση να συντάξει την τελική σύνθεση γλυκού η πιάτου, να υπολογίσει το εργατικό κοστολόγιο των παρασκευών του, να υπολογίσει την ημερήσια παραγωγή και το κόστος των πρώτων υλών που χρειάζεται για αυτήν.

Στον Χρήστη παραχωρείται η άδεια χρήσης του λογισμικού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω για το χρονικό διάστημα και τη χρέωση που έχει συμφωνηθεί, καθώς και η αναγκαία τεχνική υποστήριξη.  

 1. Γενικοί Όροι Χρήσης

2.1. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία ως Χρήστες, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αν δε συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους σε οποιαδήποτε στιγμή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον κωδικό πρόσβασής σας, το λογαριασμό χρήστη σας ή/και εν γένει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία (ή σε ορισμένα τμήματά της).

2.2. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει ή διαγράψει άμεσα το λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία που συνδέονται με το λογαριασμό σας ή/και να απαγορεύσει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες ή/και αρχεία.

2.3. Επίσης, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τη διακοπή ή ακύρωση της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία  ή σε τμήματά της.

2.4. Στα δεδομένα της Υπηρεσίας έχει πρόσβαση μόνο ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της Εταιρείας.

2.5. Με την χρήση της Υπηρεσίας της Εταιρείας, ως Χρήστης αποδέχεστε ως μέρος της συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών, ότι η Εταιρεία δύναται να επικοινωνεί μαζί σας, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας σας που έχετε εισαγάγει στην Υπηρεσία με σκοπό την ενημέρωσή σας αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αν οποιαδήποτε στιγμή δεν επιθυμείτε ως Χρήστες να λαμβάνετε σχετικές ειδοποιήσεις, μπορείτε να απεγράφητε από τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία με το ειδικό link απεγράφης που υπάρχει στο κάθε email που σας αποστέλλει η Εταιρεία.

 1. Χρήση Υλικού – Περιορισμοί και Όρια

3.1.Αν δεν έχει προβλεφθεί διαφορετικά, η Εταιρεία σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής της Υπηρεσίας και του υλικού που παρέχεται σε αυτήν για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους.

3.2. Η χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας δεν σας δίνει κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες της Εταιρείας ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση.

Δεν επιτρέπεται να μοιραστείτε με τρίτους το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ούτε τους κωδικούς πρόσβασής σας ούτε να δώσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο των υπηρεσιών. Αυτοί οι όροι δεν σας εκχωρούν το δικαίωμα χρήσης τυχόν επωνυμιών ή λογοτύπων που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να καταργήσετε, να αποκρύψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες μας ή μαζί με αυτές.

3.3.Η παρούσα Υπηρεσία ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», «υπερκείμενων συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3.4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη σας και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών  υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση σας, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

3.5.  Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπει:

 • Χρήση τoυ περιεχομένου που βρίσκεται στην Υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς.
 • Τροποποίηση ή αναστροφή μηχανικής οποιουδήποτε στοιχείου της Εταιρείας.
 • Μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή εξαγωγή πληροφοριών από την Εταιρείας και διανομή ξεχωριστών αυτών των πληροφοριών και
 • Τη χρήση οποιουδήποτε από τα σήματα, τα λογότυπα ή τα σχέδια της Εταιρείας.
 • Να μοιραστείτε το περιεχόμενο με τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ανάρτηση σε προσωπική ιστοσελίδα.
 1. Αγορά συνδρομής – Συμφωνητικό

4.1. Συμφωνείτε να καταβάλλετε το πλήρες αντίτιμο για τη συνδρομή που αγοράζετε.

4.2. Πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας/PayPal: Όλες οι συνδρομές χρεώνονται σε ευρώ. Η χρέωση γίνεται κατά την αγορά της συνδρομής και το ποσό καταβάλλεται ολικά.

Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή μέσω PayPal, παρακαλούμε διαβάστε Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τους Όρους Χρήσης του PayPal ή οποιασδήποτε τρίτης πλατφόρμας.

4.3. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις τιμές ή τους όρους των υπηρεσιών που παρέχουμε. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη οποιαδήποτε στιγμή για μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η εταιρεία εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πληρωμών και των δεδομένων σας.

Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της συνδρομής σας. Σας συμβουλεύουμε να επιλέγετε το πακέτο συνδρομής, το οποίο εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε για το ποσό που έχετε ήδη καταβάλει για τη συνδρομή σας.

4.4. Η Υπηρεσία αποτελεί προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο. Με την είσοδό σας στην πλατφόρμα έχετε αυτόματα πρόσβαση στο σύνολο του υλικού του προγράμματος. Ως εκ τούτου επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε ρητά  ότι λόγω της φύσης των υπηρεσιών αυτών  δεν υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Επίσης αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι  η μη εξόφληση του τιμήματος συνεπάγεται την διακοπή αζημίως στην πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και γεννά αξίωση περί μη εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης. Επομένως η Εταιρεία δύναται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποπληρωμή του συμφωνημένους τιμήματος.

4.5. Επίσης δε γίνεται επιστροφή χρημάτων κατά τις ανανεώσεις συνδρομών. Είναι ευθύνη του κάθε συνδρομητή να διατηρεί ενημερωμένη, ιδιωτική και ασφαλή τη διεύθυνση email του και τις πληροφορίες του λογαριασμού του.

4.6. Ετήσια συνδρομή είναι ετήσια και η ανανέωσή της θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός των επόμενων δέκα ημερών από τη λήξη της συνδρομής. Ενημερωτικά μηνύματα αποστέλλονται από την εταιρία για την υπενθύμιση λήξης συνδρομής καθοδηγώντας τους χρήστες αναλυτικά για τις ενέργειες πληρωμών και το ποσό που έχουν να καταβάλουν.

4.7. Σε περίπτωση που ο Χρήστης παύσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας ή θελήσει να κλείσει τον λογαριασμό του πριν το τέλος του χρόνου συνδρομής, οφείλει να καταβάλλει στο ακέραιο την τρέχουσα συνδρομή του για το σύνολο των μηνών της. Σε περίπτωση καταβολής της, κανένα ποσό δεν επιστρέφεται.

Η ως άνω καταγγελία της σύμβασης από τον Χρήστη θα πρέπει να γίνει εγγράφως με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας  info@fna.gr.

4.8. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συνδρομής χωρίς ανανέωση από το Χρήστη, ο λογαριασμός του θα διατηρείται για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες και στη συνέχεια θα διαγράφεται οριστικά. Δημιουργηθείσες συνταγές ή υπο-συνταγές θα διαγράφονται οριστικά από την βάση δεδομένων της Πλατφόρμας. Ο Χρήστης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει με δικές του ενέργειες για λήψη αντιγράφων αυτών από τον λογαριασμών του πριν αυτός τερματιστεί. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για την απώλεια των ανωτέρω δεδομένων.

4.9. Για την αγορά διατροφικών ετικετών διευκρινίζεται ότι οι μη αξιοποιήσιμες ετικέτες μετά τη λήξη τους  διαγράφονται και δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 1. Πολιτική ΑπορρήτουΠροσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία σέβεται και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών της. Για το λόγο αυτό συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR). Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η Υπηρεσία μας, καθώς και για τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που εφαρμόζει, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά εδώ.

 1. Κανόνες συμπεριφοράς και όροι της κοινότητας

6.1. Ως Χρήστες της Υπηρεσίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που εισάγετε  για τη χρήση της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση ούτε ευθύνη ούτε δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που εισάγετε για τη Χρήση την Υπηρεσίας.

6.2. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να άρει τη δυνατότητα πρόσβασής σε μέρη ή σε ολόκληρη την Υπηρεσία ή/και να πάρει κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέτρο για να εφαρμόσει τους παρόντες όρους αν αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση.

6.3. Ως Χρήστες οφείλετε να μην  παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Εταιρείας μπορεί να ακυρώσει την πρόσβασή σας αν αποδεδειγμένα λάβει γνώση ότι η πρόσβασή σας έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών ή ότι παρέχονται ψευδείς πληροφορίες ή παραβιάζει τους παρόντες όρους.

6.4. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο που ανεβάζετε ως χρήστης στην Υπηρεσία ή σε επικοινωνία με την Διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας :

 • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανήλικους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
 • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
 • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
 • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

6.5. Ως Χρήστης υποχρεούστε να μη χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

6.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά προς εσάς ως χρήστη. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από εσάς ως χρήστη για παραβίασης των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

6.7. Τέλος, η Εταιρεία  έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο υλικό που υποβάλλετε, εφόσον κρίνει καλόπιστα και αιτιολογημένα ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του. Για οποιαδήποτε διαφωνία σας με τέτοια κίνηση εκ μέρους της Εταιρείας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@fna.gr για περαιτέρω διερεύνηση.

 1. Γονική Συναίνεση ή Συναίνεση Κηδεμόνα

Πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος για να  κάνετε χρήση της Υπηρεσίας της Εταιρείας μας. Κάποιο από το περιεχόμενο που διατίθεται ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΕΑ Ή ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.

Ο Χρήστης συμβάλλεται ως Πελάτης με την Εταιρεία, ώστε να μπορεί να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αν συμβάλλεται ως εκπρόσωπος και όχι ατομικά, οφείλει να έχει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που εκπροσωπεί, άλλως εκπρόσωπος και εκπροσωπούμενος ευθύνονται εις ολόκληρον απεριόριστα και με το σύνολο της περιουσίας του καθενός για κάθε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

8.3. Επιβεβαίωση παραγγελιών για όλα τα προγράμματα

 Η Εταιρεία  θα σας αποστείλει email για να επιβεβαιώσετε την παραγγελίας σας και με λεπτομέρειες σχετικά με τις τρέχουσες πληρωμές. Σε περίπτωση που υπάρχει σφάλμα σε αυτήν την επιβεβαίωση μέσω email, είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό.

 1. Ο κωδικός και ο λογαριασμός χρήστη

Ως  Χρήστες είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης και των πληροφοριών σχετικά με τους λογαριασμούς χρήστη και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε την Εταιρεία άμεσα σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας ή σχετικής υποψίας, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας, κλοπής ή άνευ άδειας κοινολόγησης του κωδικού πρόσβασης.

Επιπλέον έχετε την ευθύνη να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσής σε κανέναν τρίτο καθώς ο λογαριασμό σας και η συνδρομή σας είναι προσωπικοί.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

10.1Η Υπηρεσία δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τις εξειδικευμένες υπηρεσίες των ειδικών, όπως ενδεικτικά του τεχνολόγου τροφίμων.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναζητείται από τον Χρήστη η γνώση του ειδικού επιστήμονα. Η Εταιρεία, ωστόσο, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής υπηρεσιών επιστημονικά τεκμηριωμένων.

10.2. Η Εταιρεία φροντίζει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία στα σχετικά ζητήματα που την αφορούν. Η Εταιρεία δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους, όπως είναι οι εταιρείες των πρώτων υλών.

10.3. Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι τα δεδομένα σύνθεσης των τροφίμων της Υπηρεσίας είναι αποτέλεσμα μέσου όρου τιμών θρεπτικών ουσιών από δείγματα και τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει λάβει η Εταιρεία μας από την αντίστοιχη εταιρεία πρώτων υλών. Η θρεπτική σύνθεση των τροφίμων και των συστατικών ενδέχεται να ποικίλλει σημαντικά σε διαφορετικές παρτίδες ή ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί από τις εταιρίες πρώτων υλών.

10.4. Οι διατροφικές πληροφορίες της Υπηρεσίας αντλούνται από αξιόπιστες πηγές δεδομένων, όπως είναι οι επίσημες τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων και πάντα σε συνεργασία με τις εταιρείες των πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για τυχόν ανακρίβειες στις ανωτέρω πληροφορίες για τις οποίες υπεύθυνη είναι η αντίστοιχη εταιρεία που διαθέτει τις πρώτες ύλες στη αγορά. Επιπλέον, ο Χρήσης για τη δική του ασφάλεια και έλεγχο της ακρίβειας των δεδομένων, έχει τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών που θέλει να χρησιμοποιήσει στη συνταγή του, αλλά να τα αναζητήσει απευθείας από τον προμηθευτή του επισυνάπτοντας στην περίπτωση αυτή και το σχετικών αρχείο.

10.5. Την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα της διατροφικής ετικέτας, για την ακρίβεια εν μέρει ή εν όλω, για την πληρότητα και τη συνάφεια των αποτελεσμάτων, την φέρει αποκλειστικά ο Χρήστης. 

10.6. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών ή ελαττωμάτων (bugs) του λογισμικού της Υπηρεσίας η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή επίλυσή τους. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας ενδέχεται κατά καιρούς να διακόπτονται προσωρινά για λειτουργικούς λόγους και για λόγους συντήρησης, όπως ενδεικτικά ενημερώσεις, βελτιώσεις κα. Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του, η οποία αφορά στους παραπάνω λόγους.  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για μερική ή ολικά απώλεια μη προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, όπως είναι ενδεικτικά οι συνταγές που εισάγουν οι τελευταίοι στην Πλατφόρμα.

10.7. Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με την ευθύνη του χρήστη. H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο που περιέχονται  στην υπηρεσία ή ανακτήθηκαν μέσω αυτής.

10.8. Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, πιθανή ή επελθούσα ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των διαφυγόντων κερδών, της καλής φήμης, της ζημίας ως προς τα δεδομένα ή άλλες ζημίες (ακόμη και αν μας έχετε ενημερώσει για τη σχετική πιθανότητα επέλευσης της ζημίας), προκύπτει ή πηγάζει από (α) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας, (β) τη χρήση οποιουδήποτε υλικού βρίσκεται αναρτημένο στην υπηρεσία ή σε ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες, στις οποίες αυτό παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων, (γ) συμπεριφορά τρίτων μερών ή (δ) οποιοδήποτε άλλο γεγονός συνδέεται με τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες.

10.9. Η Εταιρεία  κρατάει καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της Υπηρεσίας.

10.10. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.

10.11. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να απενεργοποιεί κάθε λογαριασμό και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον η ίδια κρίνει πως δε συμφωνεί με κάποιον από τους όρους χρήσης ή εξυπηρετεί κάποιον κακόβουλο σκοπό.

10.12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

10.13 Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε.

10.14. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ομάδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε συνδυασμό με τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να παρέχει ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διακόψει την συγκεκριμένη παροχή η οποία δεν αποτελεί μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών .  Με την αποδοχή των παρόντων όρων  συμφωνείτε ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας αποτελεί ένα επιπλέον προνόμιο και ότι η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες  μεταξύ άλλων για ανάρμοστη συμπεριφορά που περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την ακατάλληλη, αγενή, βίαιη ή απειλητική συμπεριφορά.

 1. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει από τους παρόντες ή τη χρήση της Υπηρεσίας υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.
12. Πνευματική ΙδιοκτησίαΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος  (πληροφορίες, κείμενα, νέα, γραφήματα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.), ο σχεδιασμός αυτού, τα μεταδεδομένα και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω αυτού αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών του και προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου περιέχεται στην παρούσα Υπηρεσία.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση.

Ο Χρήστης απαγορεύεται να παρέμβει με οποιονδήποτε στο λογισμικό της Υπηρεσίας και ειδικότερα στον πηγαίο κώδικα αυτής ή να τον αντιγράψει με τη μέθοδο της ανάστροφης μηχανικής (reverse engineering).

Απαγορεύεται στον χρήστη να εξάγει εν όλω ή εν μέρει τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία και η οποία συμφωνείται και αναγνωρίζεται και από τον Χρήστη ότι ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και προστατεύεται αυτοτελώς εκ του νόμου με sui generis δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ανεξαρτήτως της πρωτοτυπίας αυτής, καθώς και των επιμέρους στοιχείων που τη συνθέτου. 

Κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, λογότυπα, σήματα και κάθε άλλη μορφή πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στην Υπηρεσία ανήκουν στους δημιουργούς τους και τους δικαιούχους των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο παραβάτης των παραπάνω τιμωρείται με αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ υποχρεούται παράλληλα σε αποζημίωση προς αποκατάσταση της παρούσας αλλά και μελλοντικής περιουσιακής ζημίας, καθώς και της ηθικής βλάβης.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΣ

Δεν διεκδικούμε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το υλικό που μοιράζεστε με την Εταιρεία και διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και τυχόν άλλα δικαιώματα που κατέχετε σε οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλετε μέσω του Ιστότοπου ή των παρεχόμενων Υπηρεσιών.  Στα συστατικά που ανεβάζετε έχετε πρόσβαση μόνο εσείς ως χρήστες. Τα συστατικά που ανεβάζετε δεν επηρεάζουν ούτε επηρεάζονται από την κεντρική βάση δεδομένων.

Με τη δημοσίευση υλικού παραχωρείτε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, αμετάκλητη άδεια χρήσης της συνεργασίας μας για σκοπούς προώθησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και μάρκετινγκ. Έχετε δυνατότητα να ανακαλέσετε αυτή την άδεια οποιαδήποτε στιγμή εσείς επιθυμείτε αποστέλλοντας email στο info@fna.gr

 1. Λοιποί όροι

14.1. Αν οποιοσδήποτε από τους παρόντες κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται ως ανίσχυρη, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν το συμφωνητικό μεταξύ εταιρείας και εσάς ως Χρήστη σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη δημοσίευσή τους στο παρόν πεδίο της Υπηρεσίας μας.

14.2.  Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας ισχύει για τη διάρκεια ζωής της κάθε Υπηρεσίας και της Εταιρείας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία διαλυθεί ή παύσει να υπάρχει, ή αποφασίσει να μην παρέχει την εκάστοτε υπηρεσία τότε η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία αυτή τερματίζεται.

14.3. Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας όπως πηγάζουν από τους Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης σε αυτή την περίπτωση θα αναπτύσσουν τα αποτελέσματά τους και για τους τυχόν διαδόχους μας, καθολικούς ή ειδικούς. Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει στην εφαρμογή των παρόντων και τη συμμόρφωση του άλλου μέρους με τους Όρους Χρήσης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, δε θα λαμβάνεται υπόψη ως αποποίηση του δικαιώματος. Το δικαίωμα παραμένει ισχυρό σε κάθε περίπτωση.

14.4. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί, όπως κρίνει ανάλογα ανά περίπτωση. Ενδεικτικά μπορεί να αποκλείσει στον Επισκέπτη την πρόσβαση στην Υπηρεσία, να μπλοκάρει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με συγκεκριμένη διεύθυνση IP (IP address) από το να έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία να έρθει σε επαφή με τον Διαδικτυακό σας Πάροχο (Internet Service Provider) και να ζητήσει να σας αποκλείσει την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή να κινηθεί δικαστικά εναντίον σας. Η ενημέρωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία δεν αποκλείεται.

Τελευταία ενημέρωση: 28/2/2022